TERAPIA TOMATIS – ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Ce este Terapia Tomatis?

Terapia Tomatis este un program de integrare neuro-senzorială rezultat ca urmare a peste 50 de ani de cercetare şi experienţă desfăşurată de medicul de origine franceză, Alfred Tomatis, care şi-a dedicat viaţa studiului rolului urechii în percepţie, comunicare şi afecţiuni legate de capacitatea de ascultare. Munca sa a dus la dezvoltarea unei noi ştiinţe, Audio-psiho-fonologie, respectiv a unei terapii inovatoare de intervenţie.

2. „A auzi” sau „a asculta”?

tomatis ascultaA auzi şi a asculta sunt două acţiuni distincte: auzul presupune percepţia inconştientă a tuturor sunetelor din jur, în timp ce ascultarea este o acţiune conştientă, implicând concentrarea pe o anumită sursă. Spre deosebire de recepţia pasivă a sunetelor (a auzi), terapia Tomatis se bazează pe ascultare, pe o percepţie activă a sunetelor. Practic, terapia mobilizează atenţia şi percepţia în procesul ascultării.

3. Care sunt efectele terapiei Tomatis?

Dr. Tomatis a observat că pacienţii săi au avut achiziţii neaşteptate pe mai multe paliere (psihologic, comportamental, fiziologic), ca urmare a expunerii acestora la o altfel de muzică, prelucrată (frecvenţe înalte şi vibraţii). Pacienţii s-au relaxat considerabil, s-au simţit plini de energie, atenţia, memoria, reacţiile psiho-motorii s-au îmbunătăţit şi unele probleme de învăţare s-au ameliorat.

În studiile de caz prezentate, Dr. Tomatis a evidenţiat faptul că marea majoritate a pacienţilor săi, beneficiari ai terapiei prin sunet, aveau aceeaşi problemă, o capacitate de ascultare deficitară. Potrivit Dr. Tomatis, problemele de ascultare care nu sunt generate de afecţiuni medicale ale urechii interne sau ale sistemului neurologic, pot avea o cauză psihologică.

4. Ce presupune terapia Tomatis?

Această metodă inovatoare se bazează pe efectul terapeutic al sunetului (muzica lui Mozart şi cântecele Gregoriene filtrate, comprimate), ceea ce implică reeducarea urechii pentru a se ajunge la o stare de ascultare naturală, corespunzătoare funcţionăriioptime a organismului. Metoda necesită utilizarea unui device electronic specific, numit „ureche electronică”, care va permite urechii să analizeze corect întreaga gamă de frecvențe pe care oamenii sunt capabili să le perceapă. Urechea electronică filtrează progresiv muzica până la 8000 Hz. Căştile speciale utilizate permit ca sunetul să fie transmis la ureche concomitent cu o vibraţie resimţită la nivelul oaselor craniene. Efectul generat este de relaxare şi energizare fizică şi psihică.

5. În ce constă o sesiune Tomatis?

           tomatis sesiune tomatisTerapia Tomatis constă practic în sesiuni de audiţie muzicală (mai ales Mozart) 2 ore pe zi, muzica fiind transmisă prin urechea electronică în căşti. Ceea ce aude de fapt pacientul este muzica obişnuită (stimulativă datorită frecvenţelor înalte specifice muzicii lui Mozart) care este filtrată progresiv, până la frecvenţe joase şi foarte joase ale sunetului. Pasajele muzicale sună normal anumite perioade de timp, după care apar treptat sunete metalice sau disonante. După un timp, pacientul nu se mai gândeşte la muzica pe care o ascultă şi ignoră sunetul pe care îl percepe, fiind angrenat într-o serie de alte activităţi, menţionate în paragraful anterior. Nu este necesar ca atenţia să fie focalizată pentru a asculta muzica. Aceasta este percepută mai mult ca sunet de fond, de obicei ignorat de persoana care pictează, se joacă etc.

6. Cât durează terapia Tomatis?

Metoda Tomatis presupune sesiuni de audiţie de câte 13 zile, cu pauze între ele, necesare prelucrării şi integrării impulsurilor transmise către creier. O sesiune se întinde pe o durată de 2 ore pe zi (exclusiv sâmbăta şi duminica).

Persoanele tinere răspund cel mai rapid terapiei. La copiii cu tulburări de dezvoltare se pot observa îmbunătăţiri pe parcursul unei perioade de 6-9 luni. Audiţiile pot fi continuate şi ulterior acestei perioade. Pot apare îmbunătăţiri după fiecare sesiune de ascultare intensivă. Persoanele fără afecţiuni deosebite pot urma un program cu o durată de minim 5-6 săptămâni. Indiferent de durata programului, acesta trebuie adaptat nevoilor individuale.

tomatis durata sesiuneDeoarece unii copii răspund mai repede la terapie decât alţii, estimarea duratei programului este specifică fiecărui caz în parte. Cu toate că un program mediu constă din trei sesiuni de audiţie, respectiv un total de 90 de ore, unii copii pot avea nevoie de sesiuni suplimentare.

Deoarece organismul uman are nevoie de o perioadă de odihnă pentru a integra schimbările care au loc ca rezultat al stimulării auditive, părinţii observă schimbări vizibile în timpul perioadelor de pauză, când copilul începe să proceseze informaţiile într-un mod mai integrat şi mult mai natural.

7. Ce activităţi se pot desfăşura în timpul terapiei Tomatis?

În timpul sesiunilor de audiţie, copilul este încurajat să deseneze, să facă puzzle-uri, să picteze, să se joace, să vorbească încet sau să desfăşoare activităţi special concepute pentru a integra diferite componente ale sistemului senzorial. Lectura sau alte activităţi verbale şi/sau vizuale nu sunt permise.

tomatis activitati tomatis

 

8. De ce terapia Tomatis dă rezultate?

Este cunoscut faptul că undele generate de sunete afectează corpul uman în mod diferit, în funcţie de frecvenţa acestora. Sunetele de joasă frecvenţă acţionează asupra sistemului vestibular (coordonare, echilibru etc.) pentru că sunetele care nu pot fi auzite, pot fi simţite. Sunetele de frecvenţă medie sunt cele care acţionează asupra exprimării şi comunicării, în timp ce sunetele de frecvenţă înaltă energizează şi influenţează procesele psihice şi psihologice.

            tomatis durata sesiune2În timpul terapiei, muzica din căşti stimulează sistemul senzorial şi neuronal de la nivelul urechii spre creier. Terapia Tomatis foloseşte sunete filtrate pentru care urechea electronică furnizează mecanismul de activare, parte integrantă și foarte importantă a tratamentului în sine. Dr. Tomatis consideră că această stimulare are capacitatea de a corecta conexiunile imature sau incorecte de la nivel sensorial şi/sau neuronal. Viteza de prelucrare a informaţiilor şi timpul de reacţie sunt afectate în mod direct.

9. Care sunt beneficiile terapiei Tomatis?

În terapia Tomatis s-au investit peste 50 de ani de cercetări şi studii pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea acesteia în vederea utilizării pe scară largă, de la sugari până la persoane vârstnice. Studiile de caz şi studiile clinice au relevat faptul că această metodă poate fi utilizată în ameliorarea problemelor de limbaj, de exprimare scrisă şi verbală, de deficit de atenţie, de memorie, de discriminare auditivă, de prelucrare a informaţiilor, de învăţare etc. De altfel, s-a dovedit în mod special ameliorarea semnificativă a problemelor de prelucrare auditivă.

tomatis beneficiiDe asemenea, terapia Tomatis poate fi aplicată cu succes în ameliorarea afecţiunilor de atenţie, anxietate, stress, depresie şi oboseală psihică. Au răspuns bine la această terapie şi problemele legate de comportament, echilibru, coordonare, motricitate fină/grosieră, lateralitatea, imaginea corpului şi stima de sine. Părinţii au observat normalizarea somnului şi a energiei la copiii hiper şi hipoactivi.

Terapia Tomatis a adus primele dovezi de ameliorare clară la copiii cu autism şi întârziere omniprezentă în dezvoltare. Cu aceşti copii rezultatele sunt spectaculoase, chiar dacă în cazul lor durata tratamentului este mult mai mare, nevoile lor fiind mult mai complexe.

Beneficii au fost înregistrate şi în domenii precum comunicarea în afaceri, studiile de limbă, exersarea vocii şi antrenarea muzicienilor. Este important de reţinut că nu au fost identificate efecte negative ale utilizării acestei metode la nici una din categoriile de populaţie implicate în studii.

Potrivit studiilor de specialitate, ascultarea este dependentă de abilităţile individuale, motiv pentru care se oferă o listă a elementelor-cheie care permit evaluarea beneficiilor terapiei în funcţie de aceste abilităţi:

Istoricul dezvoltării

 


Cunoaşterea acestuia este extrem de importantă pentru identificarea timpurie şi prevenirea problemelor de ascultare. De asemenea, trebuie identificate cauzele generatoare posibile:

• o sarcină stresantă

• dificultăţi la naştere

• adopţia

• separarea timpurie de mamă

• întârziere în dezvoltarea motorie

• întârziere în dezvoltarea limbajului

• infecţii repetate ale urechii


 

Abilităţi motorii

Trebuie acordată o atenţie deosebită urechii şi sistemului vestibular, care este responsabil cu echilibrul, coordonarea şi imaginea corpului:

• postura

• un comportament neliniştit

• mişcări stângace, necoordonate

• ritm redus

• scriere de mână cu mâzgăleli

• deficienţe de organizare şi structurare

• confuzie între stânga şi dreapta

• dominanţă mixtă

• abilităţi sportive reduse


 

Ascultarea receptivă

Se referă la ascultarea îndreptată spre mediul exterior, cea care ne păstrează în armonie cu lumea din jurul nostru, atât la domiciliu, cât şi la locul de muncă sau în sala de clasă:

• atenţie de scurtă durată

• distractibilitate

• suprasensibilitate la sunete

• interpretarea eronată a întrebărilor

• confuzia cuvintelor care se rostesc similar

• nevoie frecventă de repetare

• incapacitatea de a urma instrucţiunile secvenţiale


 

Nivelul de energie

Corpul acţionează ca un dinam, furnizându-ne energie, de care avem nevoie pentru a supravieţui şi a duce o viaţă împlinită:

• dificultăţi de trezire

• oboseală la sfârşitul zilei

• obiceiul de a amâna îndeplinirea sarcinilor

• hiperactivitate

• tendinţa spre depresie

• sentimentul de suprasolicitare conferit de sarcinile de zi cu zi


 

Ascultarea expresivă

Este o ascultare interioară, care ne permite să ne controlăm vocea atunci când vorbim şi cântăm:

• voce plată şi monotonă

• vorbire ezitantă

• vocabular redus

• enunţuri scurte

• utilizarea excesivă de expresii stereotipe

• incapacitatea de a cânta în ton

• omiterea sau inversarea literelor

• comprehensiune redusă a lecturii

• scriere şi citire cu voce tare


 

Ajustări sociale şi comportamentale

Dificultăţile de ascultare se referă adesea la:

• toleranţă redusă la frustrare

• slaba încredere în sine

• timiditate

• dificultăţi în a lega prietenii

• tendinţa de a se retrage, de a evita persoane/acţiuni

• irascibilitate

• imaturitate

• motivaţie scăzută, lipsa interesului pentru şcoală/muncă

• negativism


 

Sursa: Paul Madaule (1994), When Listening Comes Alive, Moulin Publishing.

10. Cine sunt beneficiarii terapiei Tomatis?

            tomatis beneficiariPot urma terapia Tomatis atât copiii, cât şi adulţii, rezultate deosebite fiind înregistrate în cazul celor diagnosticaţi cu:

            - tulburare/deficit de atenţie;

            - afecţiuni auditive şi de înţelegere;

            - probleme de prelucrare auditivă;

            - probleme de învăţare;

            - întârziere în dezvoltare;

            - autism;

            - leziuni cerebrale;

            - vertij;

            - dislexie;

            - depresie;

            - stres;

            - afecţiuni vestibulare.

Terapie este, de asemenea, un tonic minunat pentru starea de sănătate generală.

11. La ce să se aştepte părinţii copiilor care urmează terapia Tomatis?

            tomatis beneficii2Câteva dintre beneficiile terapiei Tomatis pentru copii sunt:

• Este mai puţin distras de stimuli exteriori.

• Ascultă mai bine înainte de a răspunde.

• Citeşte şi scrie mai bine.

• Urmează instrucțiunile mai bine.

• Rămâne concentrat pe sarcini mai mult timp.

• Îndeplineşte mai multe sarcini.

• Vorbeşte când e momentul oportun, nu răspunde neîntrebat.

• Are o mai bună calitate a vocii.

• Comunică mai bine.

• Întrerupe mai rar.

• Este mai bine organizat în gândire şi în activităţi.

• Are nevoie de mai puţină supraveghere în timpul şcolii.

• Este mai autonom şi mai organizat.

• Are un ritm muzical mai bun.

• Îmbunătăţeşte capacitatea de a cânta.

• Ziua visează mai puţin.

• Este mai bine coordonat/mai puţin stângaci.

• Nervozitate mai redusă.

• La şcoală stă mai bine la locul lui.

12. După cât timp se observă beneficiile terapiei Tomatis?

            Multe dintre beneficiile terapiei se observă după doar câteva şedinţe. Persoana continuă să aibă îmbunătăţiri pe tot parcursul terapiei şi mult timp după. Există, de regulă, îmbunătăţiri imediate, însă beneficiile apar în perioada de integrare şi mult timp după sesiunile de terapie.

13. Cum sunt identificate progresele?

tomatis progreseUnele îmbunătăţiri sunt imediate şi uimitoare, altele sunt foarte subtile şi aparent neobservate de o persoană din exterior, motiv pentru care e necesar un istoric al pacientului şi evaluări de specialitate. Progrese mai mari sau mai mici pot fi identificate pe toate palierele de dezvoltare, însă îmbunătăţirea evoluţiei trebuie abordată global şi nu prin focalizare asupra unui aspect particular.

14. Există aspecte negative ale terapiei Tomatis?

Nu au fost identificate efecte negative ale metodei, mai cu seamă că această terapie este non-invazivă, nu foloseşte medicamente sau compuşi chimici şi nu influenţează modul de gândire al pacientului. Metoda este sigură şi poate fi utilizată concomitent cu alte tipuri de tratament. Frumuseţea reală a terapiei constă în faptul că ea reeducă urechea şi conferă persoanei o stare de echilibru şi conştientizare. Dr. Tomatis crede că o bună ascultare este similară unei a doua naşteri.

15. Terapia Tomatis poate face „minuni”?

            Nu. Practic această terapie nu vindecă nimic, organismul se vindecă pe sine. Terapia Tomatis este doar instrumentul folosit pentru a ajuta corpul să recupereze ceea ce poate, pentru a debloca potenţialul său adevărat.

16. Care sunt ţările în care se foloseşte terapia Tomatis?

            În lume există astăzi numerose centre Tomatis, majoritatea fiind localizate în ţările dezvoltate ale Europei (Marea Britanie, Franţa, Belgia, Germania, Spania, Italia, Elveţia, Austria, Olanda), în Canada, Mexic, SUA, Japonia etc.

tomatis tari tomatis